S420 Çeliği Çelik Hasıra Çevirme Makinası
Donatı Tahvil Hesap Cetveli
Çelik Sınıfı
Donatı Çeliği Çapı
Göz Aralığı
Donatı Kesit Alanı
(mm)
(mm)
mm²/m
Çelik Sınıfı
Göz Aralığı
Minimum Çelik Çapı
Donatı Kesit Alanı
(mm)
(mm)
mm²/m
       
Not: Standart çelik hasırların göz aralığı 150x150 mm olduğundan ikinci satıra göz aralığı hanesine 150 yazılması tavsiye olunur. 2 .satırda çıkacak kesit alanı size en yakın çelik hasırın ismini verecektir.

Örneğin birinci satıra 420 çelik sınıfı, 8mm, 200mm göz aralığı
yazıldığında; ikinci satıra 500 çelik sınıfı ve 150 mm göz aralığı
yazıldığında kesit alanı 211mm2 ve çubuk çapı 6.35 çıkacaktır.
Standart hasır tablosundan en yakın hasırın 221 kesit alanlı ve çubuk çapı 6.5 mm olan Q221/221 olduğu görülebilir.

YUKARIDAKi TASARIMIN HER TÜRLÜ HAKKI ÖMER FEYZOĞLU'NA AİTTİR . KOPYALANIP KULLANILAMAZ.

GALVANİZ BOYALI TRAPEZ SAC

KOMPOZİT AHŞAP DECK