BETONATEL / Beton Donatı Çelik Fiber Tel
BETONATEL Çelik Tel Fiyatları - Çelik Tel Donatılı Beton

Beton Takviyesinde Kullanılan TS10513 standardına uygun ,sonu kancalı,iki ucu kıvrılmış
Sınıf C,Tip A, soğuk çekilmiş teller-Piyasada Betonatel diye bilinir

0,90mmx60mm STOKLARIMIZDA

0507 7028478

çelik tel donatı

Çelik Tel Takviyeli Beton Donatısı İçin Çelik Fiber Teller

Marka: BETONATEL

Donatısız püskürtme beton, kırılgan bir malzemedir ve çekme gerilmelerine düşük bir direnci vardır. Püskürtme beton başlangıçta çelik hasır veya örme demir hasır donatıyla uygulandı. 1970’li yılların başında çelik tel donatıyla ilk deneme uygulamaları başladı. Bugün ÇTDPB (Çelik Tel Donatılı Püskürtme Beton ) endüstrileşmiş ülkelerde değişik uygulamalarda kullanılmaktadır.Yamaç stabilizesinden yeraltı uygulamalarına ve yapısal güçlendirmeye kadar geniş bir uygulama alanı doğmuştur.Çelik tel donatılı püskürtme beton, içinde homojen dağılmış çelik tel bulunan ve basınçlı hava ile uygulanacak yüzeye yüksek hızla püskürtülen harç veya betondur.BETONATEL Çelik tel donatı, betonun çatlak direnci,süneklik , enerji yutma ve darbe direnci özeliklerini iyileştirir.Uzunluk/çap oranı ve dozaj arttıkça , püskürtme betonun eğilme dayanımı,darbe ve çatlak direnci,enerji yutma kapasitesi artar. Buna karşılık, tel dozajı ve l/d oranı yükseldikçe, tellerin betona karıştırılması ve püskürtülmesi zorlaşır.Tutkal ile birleştirilmiş tel demetleri , beton içinde dağılarak kilitlenmeye ve toplanmaya imkan vermeden ,yüksek dozajda kullanılmaya imkan tanır. Tel 3 demetleri, hem kuru agregaya (kuru sistem) hem de ıslak hazır betona (ıslak sistem) ilave edilebilir.Karışım başladıktan sonra ,tel demetleri , karışımın içinde bulunan su (rutubet) ve agreganın sürtünme etkisi ile dağılmaya başlar ve beton karışımı içine homojen dağılırlar.Tel uçlarında bulunan kancalar betondan sıyrılmayı güçleştirir ve sünekliği arttırır.

çelik tel donatı

BETONATEL : Çelik Telli Beton | Çelik Beton Teli

BETONATEL Çelik Tel Beton içerisine katılan , takviye donatısı ince çelik tellerdir. En sık kullanılan beton çelik tel ölçü 0,90mmx60mm dir. Değişik çap ve boylardadır. Uçları kancalı çelik teller beton içine katılarak homojen bir dağılım elde edilir. Beton Altı Trapez üstü kompozit yapılarda çelik hasır yerine rahatlıkla kullanılabilir. Zaman tasarrufu ve uygulama kolaylığı sağlar.Çelik Hasır nakliyesi olmaz.


BETONATEL Beton Çelik telleri , yeteri kadar dayanıma sahip,çelik tel-matris bağı yeterli ve uygun miktarda kullanılırsa çatlak genişliğini küçük düzeyde tutar ve betonun tepe yükü sonrası büyük şekil değiştirme yaparak yük taşımasını sağlar. BETONATEL çelik tel donatı sayesinde yüksek sünekliğe, elastikiyete sahip betonlar elde etmek mümkün olur.

BETONATEL çelik tel

BETONATEL : 0,55x35mm Püskürtme Beton teli

Betonda BETONATEL çelik lif kullanımının başlıca beş yararı vardır. Bunlar;
1-Yüksek taşıma kapasitesi ve enerji yutma kapasitesine sahip sünek beton elde edilmesi,
2-Donatı korozyonunun oluşmadığı düzgün beton yüzeyinin elde edilmesi,
3-Etkin çatlak kontrolünün yapılabilmesi,
4-dayanıklılığın arttırılması,5-donatı işçiliğinde belirgin azalma olması,

Çelik lifler, beton içinde yüzey ve kenarlarda dahil olmak üzere homojen biçimde dağılır. Betonun sertleşmesi sırasında hidratasyon süreci, malzeme içinde sayısız küçük boşluklara ve çatlaklara neden olur. Çekme gerilmelerinin rastlantısal doğasına çelik liflerin karşı koyması; rötre çatlaklarının oluşması, şekillenmesi veya oluştu ise daha fazla büyümesini engellemektedir.

Çelik lif donatılı püskürtme betonun performansı, lifin uzunluk/çap oranı (l/d), dozajı (% 0.4-1), geometrik biçimi ve kopma dayanımına bağlıdır. Püskürtme betonda çelik liflerin uzunluk/çap oranı ve dozaj arttıkça eğilme dayanımı, darbe ve çatlak dayanımı ile enerji yutma kapasitesi artar. Buna karşın liflerin betona karıştırılması ve püskürtülmesi zorlaşır. Lifler, betondan kolayca sıyrılmanın engellenmesi ve matrisin mekanik büyüklüklerin arttırılması açısından yeterli uzunlukta olmalıdır. Lif çapı, lifler arası boşluk ile doğru orantılıdır. Lif çapındaki azalma, birim hacim ve birim ağırlığa düşen lif adedini arttırır. Çelik lif uzunluğu, çatlak başladığında iki komşu agrega arasındaki boşlukta köprü oluşturabilmesi için, maksimum agrega boyutunun ~3 katı olmalıdır. Püskürtme beton karışımlarında seçilen maksimum agrega boyutu genellikle 10- 12 mm, çelik lif uzunluğu ise 30-35 mm’ dir (ITA Report WG12).

Çelik lifli püskürtme beton, uluslararası tünel uygulamalarında çelik hasırlı püskürtme betonun yerini almaya başlamıştır. Bu olgunun temel nitelikleri şöyle özetlenebilir: • Çelik hasırlı kaplamada, hasırdan dolayı püskürtme betonun yapışma özelliğinin çok değişken olması ve geri sıçramanın özellikle tavan bölgelerinde % 40 gibi yüksek değerlere ulaşması,
• Çelik hasır kullanıldığında, tünel cidarı ile hasır arasında kalan boşluğun doldurulamaması ve bu nedenle kaplamanın nem-su gibi dış etkenlere açık olması
• Çelik hasırın tünel cidarlarına tespit edilmesi ve yerleştirilmesi işlemlerinde harcanan “zaman” ve “işçilik” girdisinin tünel ilerlemesindeki yüksek payı,
• Kaya patlaması gibi ani ve tahripkar özellik sergileyen dinamik zorlamalarda, yaşamsal işlevi olan “süneklilik özelliği” nin çelik lifli püskürtme beton kaplamalarında daha iyi gerçekleştirilmesi,
• Çelik lifli püskürtme betonun taşıyıcılık özellikleri nedeni ile “kaplama kalınlığı” hasırlı kaplamaya kıyasla daha düşük olması, böylelikle anlamlı boyutta “kazı ekonomisi” yaratması
• Püskürtme betonda, ilk mikro çatlakların oluşumunu takiben çatlak yüzeyine dik olan çelik lifler, uzarken kancalı biçimleri nedeniyle taşıyıcılığını devam ettirmekte ve bir miktar daha deformasyon yapabilme yeteneğine sahip olmaktadır

çelik tel donatı

BETONATEL : Çelik Telli Beton | Çelik Tel Beton Donatısı

BETONATEL Beton Çelik Tellerin Avantajları:

 • BETONATEL Çelik Tel Donatı aşağıdaki Beton Donatı uygulamalarında kullanılır:

  A- Saha betonu,şap betonu, zemin, şap ve temel betonlarında


  B- Püskürtme beton uygulamalarında (tüneller, şev stabilizesi, barajlar gibi)


  C- Prekast beton dökümlerinde (paneller, beton borular gibi)

  BETONATEL Uygulaması Basittir
  Nakliyesi Pratik ve Hesaplıdır
  BETONATEL
 • BETONATEL Beton Çelik Teli Dozajı ?


  BETONATEL Çelik Tel Donatı Nasıl kullanılır?

  20 kglık torbalarda satılan çelik teller , mikserlerin içine beton harcı içerisine katılır. BETONATEL Çelik teller harcın içerisine homojen bir şekilde dağılır ve başka herhangi bir yük taşıma donatısına gerek kalmadan kullanılabilen bir beton elde edilir. Betonun dökümü ve uygulanması sırasında herhangi bir ek işlem gerektirmez.


  Uygulamanın tipine ve betondan istenen özelliklere göre, kullanılacak dozaj ve elde edilecek beton kalınlığı belirlenmelidir.

  BETONATEL Çelik Tel Kullanım Dozajı
  Hesaplaması ve Uygulaması Kolaydır
  BETONATEL
 • BETONATEL Beton Çelik Tellerin Avantajları:

  BETONATEL tel çekme dayanımı MPa 1100Nmm2 olup çelik hasırda kullanılan tellerin iki katıdır.

  Ucları kanca şeklinde olup betonda iyi ankraj sağlar.Betonun enerji yutma kapasitesini arttırır. Betona esneklik sağlar. Betonun ömrü uzar . Sıcaklık değişimine ve farklı sertleşme sürecine bağlı çatlaklar yok olur.BETONATEL çelik teller çatlak üzerinde körü görevi görerek çatlağın ilerlemesini önler.

  Hasır çelik nakliyesi ve uygulama zamanından tasarruf edilir. Örneğin, 10 günde yapılabilen tipik bir zemin beton işi daha çabuk biter. Tünel veya beton panel ve boru üretimlerinde bu süre çok daha kısalmaktadır. Çelik hasır nakliyesi,serilmesi ve taşımaları olmaz . Betoniyerlerde doğruca serilir.

  Çelik Hasır taşıması ve nakliyesi olmaz
  betoniyerin içinde karıştırarak uygulamak basit ve kolaydır
  BETONATEL
 • BETONATEL Çelik Teller betonda homojen bir donatı dağılımı sağlar. Çelik telli betonun esneme özelliği artar. Betonun enerji tutma kapasitesi artar . Donatı bütün betona dağıldığı için çatlak kontrolü daha iyi sağlanır. Dinamik ve ani yüklemelere karşı çelik telli beton daha yüksek direnç gösterir. Özellikle zımbalama etkisine karşı direnci kanıtlanmıştır. Klasik uygulamalardaki derz açıklığından daha fazla derz açıklığı sağlanır.


  Ekonomik olarak: Betonun dayanıklılığı artar. BETONATEL Çelik telli beton ile, döşeme kalınlığı azaltılır. Çelik teller ile inşaat süresi kısaltılır. Toplam maliyette %10 - % 15 kadar düşüş elde edilir.

  Çelik Hasır nakliyesi olmaz !

  BETONATEL Çelik Teller betonda homojen bir donatı dağılımı sağlar.
  Group Enerji
BETONATEL mikro tel donatı

BETONATEL Tutkallı Çelik Tel

Tutkallı çelik teller betoniyerin içine katılmasını kolaylaştırır .Beton içine katılan teller tutkalları eriyerek homojen bir şekilde dağılır.
Kalınlık 0,55-1,00 mm olabilir
Uzunluk 30-60mm

BETONATEL Çelik Tel Donatı

BETONATEL Çelik Tel

BETONATEL kullanım oranı m3 göre değişmekle beraber ortalama 20-25kg/m3 den başlar. Kullanım oranlarının statik hesaplara göre belirlenmesi esastır.

Çelik tel donatı fiyatı

Ekonomik Tutkalsız BETONATEL Çelik Tel

BETONATEL Çelik teller 20 KG torbalarda ve paletlerde ambalajlıdır. Taşıması ve nakliyesi Kolaydır. Betona katılması basittir.Tutkallı çelik tellere göre daha ekonomiktir.

iki ucu kancalı beton tel donatı

BETONATEL Çelik Beton Teli İhracatımız

BETONATEL Çelik Donatı ihracatımız dünyanın her ülkesine vardır. Avantajlı Fiyat almak ve detaylı bilgi almak için lütfen bizim ile temasa geçiniz.

BETONATEL iki ucu kancalı beton çelik tel

BETONATEL Çelik Tel Donatı İhracat

BETONATEL çelik tel mikro donatı

iki ucu kancalı çelik beton teli

BETONATEL Çelik Tel Donatı İhracat

Beton Çelik Teli

İki ucu kancalı beton donatı Teli
BETONATEL Çelik Tel Donatı Group Enerji firması tarafından tedarik edilmekte ve satışa sunulmaktadır.

ADRES

Group Enerji Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Deko İş Merkezi Alptekin Caddesi

No: 16 Kat :1

Şerifali-Ümraniye-İstanbul

34775

groupenerji@gmail.com

info@groupenerji.com

+90 216 3402538/39

+90 507 7028478